You are here

Mural MDYP: Page 7 of 7

 PERMAINAN WAU

Merupakan permainan tradisi masyarakat melayu dahulu. Permainan ini biasanya dilakukan bersama penduduk kampong. Adakalanya juga mereka mengadakan pertandingan.