MENU
 
  • Berautonomi kewangan sendiri

  • Perancangan dan Kawalan Pembangunan

  • Pengeluaran dan Pengawalan Lesen-lesen Perniagaan dan Iklan

  • Perkhidmatan Perbandaran dan Pengindahan Bandar

  • Penyediaan Kemudahan Awam dan Infrastruktur seperti Pembinaan dan Penyelenggaraan Jalan dan Parit

  • Penyediaan dan Penggunaan Kemudahan Awam seperti Pasar, Gerai, Dewan Orang Ramai, Perhentian Bas dan Teksi dan lain-lain

  • Penguatkuasaan Undang-undang