MENU
 

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal telah menerbitkan satu iklan berkaitan kitar semula sebagai salah satu cara meningkatkan kesedaran orang ramai. Klik di sini untuk pautan video promosi di Laman KPKT.