MENU

Januari Hingga Jun 2017

PIAGAM PELANGGAN

MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH PERKHIDMATAN

JUMLAH MENEPATI STANDARD

 

% MENEPATI STANDARD

 

JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD

% TIDAK MENEPATI STANDARD

 

1)Menyelesaikan urusan pelanggan di kaunter dalam tempoh dua (2) minit bagi setiap bil.

21499

100%

0

0%

21499

2)Memproses pemohonan lesen premis perniagaan dan iklan perniagaan dalam tempoh

dua (2) hingga tiga (3) bulan dengan syarat permohonan lengkap  dan berserta dengan dokumen yang diperlukan serta mematuhi syarat-syarat Jabatan yang berkaitan.

80

89%

10

11%

90

3)Memproses permohonan pindahmilik harta dan memaklumkan keputusan kepada pemilik dalam tempoh dua (2) minggu dengan syarat ia disertakan dengan dokumen yang lengkap.

275

100%

0

0%

275

4)Memberi maklum balas kepada aduan-aduan awam samada bertulis atau lisan dalam masa dua puluh empat (24) jam selepas aduan diterima dengan syarat butiran aduan adalah jelas dan tepat.

210

95%

11

5%

221

5)Membuat pembayaran bagi setiap tuntutan/bil dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat perkhidmatan/bekalan telah di sempurnakan dan disertai dokumen yang lengkap. 

706

99%

9

1%

715

 

PIAGAM PELANGGAN

MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD

PIAGAM PELANGGAN

TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH MENEPATI STANDARD

 

% MENEPATI STANDARD

 

JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD

% TIDAK MENEPATI STANDARD

 

 

JUMLAH

 

22770

 

99.8%

 

30

 

0.2%