MENU
 

Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)

 

BIL.

UNDANG- UNDANG KECIL

1.

Undang- undang Kecil Bayaran Denda (Lesen) (MDYP) 2010

2.

Undang- undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (MDYP) 2010

3.

Undang- undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDYP) 2010

4.

Undang- undang Kecil Mengkompaun kesalahan- Kesalahan Kerajaan Tempatan (MDYP) 2010

5.

Undang- unang Kecil Pasar Awam dan Persendirian (MDYP) 2010

6.

Undang- undang Kecil Pasar Malam / Sehari (MDYP) 2010

7.

Undang- undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDYP) 2010

8.

Undang- undang Kecil Pengendali Makanan (MDYP) 2010

9.

Undang- undang Kecil Penjaja (MDYP) 2010

10.

Undang- undang Kecil Perlesenan Iklan (MDYP) 2010

11.

Undang- undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan, Industri dan Profesyen (MDBPT) 1981

12.

Undang- undang Kecil Vandalisme (MDYP) 2010