MENU
 

SENARAI PERINTAH MDYP MENGIKUT TARIKH WARTA

BIL.

UNDANG-UNDANG KECIL

NO.JPU

TARIKH WARTA

1. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (MDYP) 2003 – Akta 333 JPU 43 25.09.2003