MENU
 • Undang-undang Kecil Tred Perniagaan, Industri dan Profesyen (MDBPT) 1981

 • Undang-undang Kecil Pasar (MDBPT) 1981

 • Undang-undang Kecil Kereta Tolak (MDBPT) 1981

 • Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDBPT) 1981

 • Undang-undang Kecil Penjaja (MDBPT) 1981

 • Undang-undang Kecil Pemungutan , Pembuangan dan Pelupusan Sampah (MDBPT) 1985

 • Undang-undang Kecil Kedai Gunting (MDBPT) 1989

 • Advertisement (MDBPT) By-Laws 1981

 • Undang-undang Kecil Pengiklanan (MDBPT) 1981 (Pindaan 1990)

 • Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDBPT) 1990

 • Undang-undang Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian (MDBPT) 1988

 • Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (MDBPT) 1987

 • Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (MDBPT) 1995

 • Undang-undang Kecil Trisikal (MDBPT) 1991

 • Undang-undang Kecil Taman (MDBPT) 1987

 • Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (MDBPT) 1989 (Akta 171)

 • Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (MDBPT) 1981

 • Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDBPT) 1981

 • Undang-undang Kecil Tandas Awam (MDYP) 2003

 • Undang-undang Kecil Pasar Malam/Sehari (MDYP) 2003

 • Undang-undang Kecil Vandalisme (MDYP) 2004

 • Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (MDYP) 2003

 • Undang-undang Kecil Kerja Tanah (MDBPT) 1995

 • Undang-undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (MDYP) 2004 (Akta 133)

 • Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (MDBPT) 1995 (Akta 133)

 • Undang-undang Kecil Kawalan Hasil Tembakau (MDBPT) 1993 (Akta Makanan 1983)

 • Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Akta 133)